Er du ikke medlem allerede, har vi nå en gunstig kampanje

Meld deg inn nå. Årskontingent er kr 200. Melder du deg inn nå, får du også tilsendt desemberutgaven av bladet.

Velkommen til Postkortsamlere i Vest

Klubben vår ble stiftet i 1984, med hovedsete i Bergen, og har nå nærmere 400 medlemmer fra alle norske fylker, og fra nære og fjerne utland – se også Om oss. Hva får du som medlem:

  • To Medlemsauksjoner årlig – med flere hundre spennende lotter hver gang,  med online galleri og resultatliste,  nå presentert i medlemsbladet i fargetrykk, som har ca 80 sider.
  • I tillegg to utgaver av vårt Medlemsblad, Samling om Postkortet, som er fullt med spennende postkortstoff skrevet av våre dyktige medlemmer. Bladene er nå i farger, og har ca 60 sider
  • Dermed får du nå 4 medlemsblader årlig.
  • Gratis medlemsannonser i Samling om Postkortet
  • Åpne Medlemsmøter i klubblokalet vårt i Nye Sandviksvei 65, 5032 Bergen. Møtene har enkel servering, og er krydret med interessante foredrag om postkort, og postkorthistorie
  • Kontaktskjema der du kan komme med forslag, spørsmål og kommentarer

Meld deg inn nå om ikke du allerede er medlem, og få tilsendt siste utgave av Medlemsbladet og neste Medlemsauksjon når den er klar.

Vi har mange ambisjoner med vår klubbside, og med din hjelp kan vi realisere flere av dem, f.eks starte med registrering av postkort utgitt av bestemte utgivere, serier og kunstnere. Vi ønsker også å legge ut flere Artikler fra tidligere årganger av Medlemsbladet vårt, og evt å scanne inn eldre årganger i sin helhet.

Medlemsskap koster kun Kr 200 årlig for innenlands medlemmer, mens for utenlandske medlemmer har vi to alternativer, Kr 250 for blader og auksjoner tilsendt på papir, og kun 200 for blad tilsendt og auksjonslister online.

Møt oss også på Facebook: www.facebook.com/postkort

Reklamer